Architektúra


Nadstavba k domu v Košiciach

Bytový dom na Mäsiarskej ulici bol postavený v roku 1909. Investor od začiatku uvažoval so zmenou funkcie bytového domu na polyfunkčný objekt. V 1. PP sa navrhuje reštaurácia spolu s kuchyňou a zázemím pre 100 osôb. V 1. NP sme v návrhu uvažovali s priestorom učební so zázemím pre učiteľov. V 2. NP je priestor venovaný hotelovému ubytovaniu s kompletným zázemím pre jej bezproblémové fungovanie. Ako II. etapa je pre investora naplánovaná dostavba hotelovej časti v átriu, ktorá pokryje v budúcnosti možné nároky na zvýšenie kapacity.

Architektonická štúdia: 2012,

Realizácia: 2014,

Názov: Kompletná obnova,

Spolupracovali: Ing. Arch. Ivan Rozdobuďko, Dr. Ing. Arch. Ján Krcho PhD.,

Lokalita: Košice,

Úžitková plocha: 1312,3 m2.