Architektúra


Nadstavba k domu v Košiciach

Bytový dom na Mäsiarskej ulici bol postavený v roku 1909. Investor od začiatku uvažoval so zmenou funkcie bytového domu na polyfunkčný objekt. V 1. PP sa navrhuje reštaurácia spolu s kuchyňou a zázemím pre 100 osôb. V 1. NP sme v návrhu uvažovali s priestorom učební so zázemím pre učiteľov. V 2. NP je priestor venovaný hotelovému ubytovaniu s kompletným zázemím pre jej bezproblémové fungovanie. Ako II. etapa je pre investora naplánovaná dostavba hotelovej časti v átriu, ktorá pokryje v budúcnosti možné nároky na zvýšenie kapacity.

Architektonická štúdia: 2012,

Realizácia: 2014,

Názov: Kompletná obnova,

Spolupracovali: Ing. Arch. Ivan Rozdobuďko, Dr. Ing. Arch. Ján Krcho PhD.,

Lokalita: Košice,

Úžitková plocha: 1312,3 m2.

Trojdom v Bohdanovciach

Stavebné dielo tri záhradné domy budú slúžiť na rekreáciu. Každý dom má svoj samostatný vjazd z južnej strany pozemku a priame napojenie na garáž. Jednotky medzi sebou nie sú vzájomne prepojené. Záhradný troj dom je jednopodlažný lichobežníkového pôdorysu s dvoma vnútornými átriami v dome A a B. Troj dom je navrhnutý s ohľadom na okolitú zástavbu a je citlivo vložený do krajiny. Výraznejšia zastavanosť pozemku je v plnej miere nahradená na pochôdznej vegetačnej streche, odkiaľ sa ponúka výhľad na priľahlú krajinu.

Architektonická štúdia: 2013,

Projekt: 2014,

Realizácia: 2014-2015,

Investor: súkromný,

Lokalita: Bohdanovce,

Zastavaná plocha: 697,41 m2.