Trojdom v Bohdanovciach


Stavebné dielo tri záhradné domy budú slúžiť na rekreáciu. Každý dom má svoj samostatný vjazd z južnej strany pozemku a priame napojenie na garáž. Jednotky medzi sebou nie sú vzájomne prepojené. Záhradný troj dom je jednopodlažný lichobežníkového pôdorysu s dvoma vnútornými átriami v dome A a B. Troj dom je navrhnutý s ohľadom na okolitú zástavbu a je citlivo vložený do krajiny. Výraznejšia zastavanosť pozemku je v plnej miere nahradená na pochôdznej vegetačnej streche, odkiaľ sa ponúka výhľad na priľahlú krajinu.

Architektonická štúdia: 2013,

Projekt: 2014,

Realizácia: 2014-2015,

Investor: súkromný,

Lokalita: Bohdanovce,

Zastavaná plocha: 697,41 m2.