Interiéry navrhujeme tak aby boli súčasné, pohodlné a v prvom rade funkčné. Návrhy nami navrhnuté môžeme aj zrealizovať.

Návrh interiéru pozostáva z dvoch krokov:

1. interiérová štúdia,

2. projekt pre realizáciu interiéru.

V prvom kroku vypracuvávame interiérovú štúdiu, kde analyzujeme potenciál interiéru a možnosti jeho využitia, t.j. na čo bude slúžiť daný interiér. Od možností využitia sa odvíja projekt pre realizáciu interiéru, kde v nádväznosti na funkciu, ktorú má spĺňať interér, navrhujeme jeho prevedenie.