Poskytujeme konzultačné služby pri rekonštrukciách budov, ale aj pri stavbe nových budov. Konzultácie ponúkame vo všetkých fázach projeku:

  -  vo fáze prípravy projektu,

  -  projektovania rekonštrukcie, resp. budovy,

  -  vo fáze realizácie stavby.

 

Konzultujeme statiku stavby, aj architektonické návrhy exteriéru aj interiéru. Naše návrhy formulujeme tak, aby prispeli k funkčnosti a atraktívnosti stavby.