Stavby, ktoré navhujeme sú vždy staticky zvládnuté. Pri rekonštrukciách je pre nás základným východiskom posúdenie a analýza statiky stavby a vypracovanie projektu statiky.

Poskytujeme aj poradenstvo a konzultácie v rámci statiky budov.