Sme neustále prítomní na stavbe, aj v procese jej realizácie. Dozeráme na dodržiavanie projektovej dokumentácie a realizáciu architektonického návrhu. Zároveň neustále prehodnocujeme projektovú dokumentáciu a v prípade potreby ju flexibilne meníme tak, aby čo najviac odrážala funkciu budovy a zodpovedala požiadavkam zákazníkov.