Prevádzkovateľom webovej stránky 96project.sk je:


96 project s.r.o.

Nevädzová 5

040 01 Košice


IČO: 47253711


Prezeraním internetovej stránky spoločnosti 96 project s.r.o.


https://www.96project.sk/ (ďalej len "96project") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:


Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti 96project. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. 96project zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.


96project si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o

autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti 96project alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou 96project.

Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti 96project.